Troškovi dostave
Masa / Cena
0.5 kg/ 290 din
0.5-1 kg/ 300 din
1-2 kg/ 360 din
2-5 kg/ 500 din
5-10 kg/ 560 din
10-20 kg/ 780 din
20-39 kg/ 900 din
30-50 kg/ 1.180 din

Napomena: Trošak dostave snosi sam kupac, osim u slučaju kada je to drugačije navedeno. Proizvodi se šalju putem kurirske službe. Cene su sa PDV-om.